PAUL HARTMANN AS
Sårbehandling

Sårbehandling

Sårbehandling er en av HARTMANNs sterkeste sider. Sortimentet omfatter produkter som bidrar til heling av ulike typer sår. Vårt sårhelingssortiment for profesjonelt pleiepersonale og pasienter gir et bredt utvalg av ulike forbindinger for behandling av akutte og kroniske sår.

Aktuellt

Hydrofilm och Hydrofilm plus  
Förbättrad produkt, enklare fixering.

HydroTac är förbandet som håller vad det lovar  
Ett hydroaktivt förband som ger säker läkning