PAUL HARTMANN AS
Tjenester > Tilskuddsberettiget sortiment

Tilskuddsberettiget sortiment

Med et bredt sortiment innenfor tre produktområder kan vi på HARTMANN hjelpe mennesker med selv å ta vare på helsa si. Gjennom våre produkt- og kundeløsninger hjelper vi også pleierne med å hjelpe andre til god helse og økt velbefinnende.

HELFO

Under visse omstendigheter kan det gis tilskudd til produkter. Mer informasjon om dette kan finnes på www.helfo.no

Følgende produkter fra HARTMANN er opptatt på den såkalte NAV-listen.