PAUL HARTMANN AS
Tjenester > Aktuella Produktnyheter > Active Skin Protection

Active Skin Protection

För henne handlar det om livskvalitet. För dig handlar det om omsorgsfull vård.

Fyra av tio inkontinenta har även hudproblem. Därför behöver vårdgivare produkter som kan hjälpa till att motverka hudproblem innan de uppstår. HARTMANN har utvecklat en helt ny generation av inkontinensprodukter som ger Active Skin Protection - ett Aktivt Hudskydd.

Genom att använda MoliCare, MoliForm och MoliCare Mobile med Aktivt Hudskydd är det möjligt att hantera inkontinensvården på ett modernt och ansvarsfullt sätt. Resultatet blir en friskare hy hos vårdtagaren och mindre tidskrävande insatser hos vårdgivaren.

  Här finner du mer information om MoliForm, MoliCare och MoliCare Mobile