PAUL HARTMANN AS
Sårbehandling > Tips for behandling og pleie > Behandling av underliggande sjukdom

Behandling av underliggande sjukdom

Diagnos av den underliggande sjukdomen

Innan man kan påbörja behandling av själva såret är det nödvändigt att klargöra vilken bakomliggande sjukdom patienten har. Det gör man efter en första anamnes, registrering av resultat och bedömning av såret. De vanligaste orsakerna till kroniska sår är:

  • Kronisk venös insufficiens
  • Arteriell ocklusiv sjukdom 
  • Kroniskt tryck/decubitus
  • Diabetes, angiopati, neuropati

Behandling av underliggande sjukdom

Om patienten lider av Ulcus cruris venosum (venösa bensår) indikeras behandling med kompression.

För patienter med kroniska sår är behandling av den underliggande sjukdomen precis lika viktig som själva sårbehandlingen. Målet är att förbättra mikro- och makrocirkulationen i huden. För att kunna ge patienterna en så effektiv sårbehandling som möjligt måste man först diagnostisera den underliggande sjukdomen.

Ulcus cruris venosum (venösa bensår)

Hos patienter vars kroniska sår är av venöst ursprung, måste den venösa överbelastningen i benen minskas. Detta kan uppnås genom behandling av såret samtidigt som man behandlar med kompression och regelbundna rörelser eller sjukgymnastik som aktiverar den muskulära venösa pumpen. En insats på det venösa systemet kan också vara aktuellt.

Ulcus cruris arteriosum (arteriella bensår)
Åtgärder som främjar cirkulationen i benen är nödvändiga för ett rent arteriellt sår. De kan inkludera till exempel promenader, övning för revaskularisering, vaskulär verksamhet och/eller medicinska behandlingar.

Decubitus (trycksår)
För att behandla orsaken till decubitala sår, bör patientens befintliga sår eller känsliga delar av huden avlastas till exempel genom en speciell decubitusmadrass och med regelbundet ändrad ställning.

Diabetessår/diabetesfotsår
Den grundläggande förutsättningen för att framgångsrikt behandla diabetessår är en optimal metabol kontroll. Detta är också den bästa behandlingen för neuropati. Dessutom bör den drabbade foten befrias från tryck med speciella ortopediska skor. Man måste också vara helt säker på att det inte förekommer veck eller andra olägenheter i strumpan, vilket annars lätt orsakar sår.