PAUL HARTMANN AS
Vilkår

Vilkår

Imprint, copyright och villkor för www.hartmann.se

PAUL HARTMANN AS

Hoffsveien 48
0377 Oslo
Telefon: 0047 22 133110 

E-Mail: salessupport@hartmann.se

Ansvarig utgivare:
Anna Lindeborg

Innehåll

www.no.hartmann.info innehåller information om produkter och erbjudanden från PAUL HARTMANN AS. De produkter som beskrivs på denna sajt, kan endast köpas från PAUL HARTMANN AS och kampanjerna på denna sajt gäller endast i länder där den relevanta kampanjen specifikt anges som aktuell. PAUL HARTMANN AS förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, förändra produkter, förpackningsenheter, specifikationer och tillgänglighet.

Användning av cookies

PAUL HARTMANN AS använder cookie-teknik för att kartlägga dina rörelser på PAUL HARTMANN AS-sajten. På så sätt kan företaget registrera användarnas aktiviteter därigenom utvärdera och förbättra PAUL HARTMANN AS-sajten, så att den uppfyller dina önskemål i större utsträckning. PAUL HARTMANN AS använder inte denna teknik för att skapa register över enskilda användare och ingen specifik information om dig sparas eller används. Du kan ställa in din webbläsare på att inte spara cookies eller på att du ska meddelas om när cookies skickas.

Personuppgifter/användaruppgifter

Alla personuppgifter som du skickar till PAUL HARTMANN AS, kommer enbart att användas av företaget för att optimera dess tjänster. PAUL HARTMANN AS gör allt för att insamling, sändning och lagring av personuppgifter ska ske på ett säkert sätt och i enlighet med svensk lagstiftning. PAUL HARTMANN AS kommer inte att använda dina personuppgifter för att skicka uppgifter eller information som du inte bett om och PAUL HARTMANN AS kommer inte heller att sälja uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande.

Copyright

All information på www.no.hartmann.info är skyddad av upphovsrättslagen. Du har enbart rätt att använda information, text, foton och bilder på denna sajt för personligt, icke-kommersiellt, bruk och du har inte rätt att reproducera, anpassa eller skicka hela eller delar av dem, ej heller ge tillstånd till publicering, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från PAUL HARTMANN AS.

Varumärken

Samtliga varumärken, logotyper och serviceuppgifter på denna sajt tillhör HARTMANN AG och PAUL HARTMANN AS eller tredje part. De får ej användas, laddas ned, kopieras eller spridas utan att skriftligt tillstånd först erhållits från PAUL HARTMANN AS.

Länkar

PAUL HARTMANN AS-sajten kan innehålla länkar till andra, helt oberoende webbsajter. PAUL HARTMANN AS lämnar ingen som helst garanti för noggrannheten, fullständigheten eller äktheten hos den information som återges på en annan webbplats som du kommit till via dessa länkar. Riskerna som är förknippade med ett besök på en sådan kopplad webbsajt bärs helt och fullt av besökaren.

Ansvarsfriskrivning

PAUL HARTMANN AS reserverar sig för eventuella fel i informationen på denna sida och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera sådan information.
PAUL HARTMANN AS avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador som är följden av att sajten använts på något sätt, detta omfattar även ansvar för skador som orsakats på grund av datorvirus eller genom felaktig användning av innehållet på sajten.

Anpassning av policyn

PAUL HARTMANN AS förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna friskrivningsregel med avseende på aktuella affärsmässiga aktiviteter och uppmanar därför besökarna på denna sida att regelbundet kontrollera om reglerna förändrats.

Webanalytics

This website uses etracker technology  to collect visitor behavior data. This data is collected anonymously to be used for marketing and optimization purposes. All visitor data is saved using an anonymous user ID and can be aggregated to a usage profile. Cookies may be used to collect and save this data, but the data remains strictly anonymous. The data will not be used to identify a visitor personally and are not aggregated with any personal data. The collection and storage of data may be refused at any time with respect to subsequent services.

Exclude from data collection website us.hartmann.info

Exclude from data collection product catalog us.catalog.hartmann.info

Exclude from data collection product catalog ussport.catalog.hartmann.info