PAUL HARTMANN AS
Inkontinens > Sortiment

Sortiment

Ettersom den fysiske kapasiteten ofte minsker med alderen og ved sykdom, er en viktig del av pleien å bevare livskvaliteten.Ut over medisinsk kompetanse og omsorg krever denne oppgaven også egnede produkter for å lette pleieprosessen.

HARTMANNs sortiment er utformet for å dekke alle behov innenfor inkontinensprodukter. Sortimentet består av absorberende inkontinensbeskyttelse, fikseringstruser, urologi- samt hygieneprodukter.


 Ett sortiment som täcker alla behov av inkontinensprodukter.