PAUL HARTMANN AS
Inkontinens > Tips for behandling og pleie

Tips for behandling og pleie

Toaletträning kan förhindra ofrivillig urinavgång  
I många fall kan toaletträning vara till god hjälp för att förbättra blåskontrollen.

Urininkontinens: Dubbel vård betyder inte dubbelt så dyrt  
Att använda flera inkontinensprodukter samtidigt förbättrar inte skyddet mot läckage men leder däremot ofta till trycksår och hudirritationer. En modern produkt är tillräcklig för optimal vård.