PAUL HARTMANN AS
Om HARTMANN

Om HARTMANN

PAUL HARTMANN AS inngår som et heleid datterselskap til PAUL HARTMANN AG med hovedsete i Heidenheim, Tyskland.

HARTMANN-Group er et av Europas største foretak innenfor Medisinteknikk med virksomhet innenfor forretningsområdene Hygiene, Sårbehandling, Operasjon og Desinfeksjon. Konsernet sysselsetter 10.220 personer over hele verden, og den totale omsetningen i 2012 var på 15,2 milliarder SEK. Fra HARTMANN-ScandiCare i Sverige med et førtitalls ansatte ledes HARTMANNs virksomhet i Skandinavia og serviseres det skandinaviske markedet.