PAUL HARTMANN AS
Operasjon

Operasjon

Økt sikkerhet og komfort i operasjonssalen er målet Hartmann forsøker å nå med sine produkter. Her betyr sikkerhet først og fremst å forhindre kontaminasjon, mens komfort betyr smidighet og at det er behagelig for brukeren. Gjennom å tilby sikkert og komfortabelt draperingsmateriale og personalklær hjelper vi til å forhindre kontamination mest effektivt. Vi jobber stadig med videreutvikling av sortiment og materiale for et enda sikrere og mer komfortabelt operasjonsmiljø.

Aktuellt

Känn själv!  
Nya Foliodrape ger ännu bättre drapering och antiglid egenskaper!

Ännu bättre användarkomfort med den nya combitapen  
Foliodress Comfort med den nya combitapen