PAUL HARTMANN AS
Operasjon > Tips for behandling og pleie

Tips for behandling og pleie

Ökningen av postoperativa sårinfektioner leder till komplikationer på sjukhusen. Med relativt enkla medel kan risken för sårinfektioner minska betydligt.

Endogena orsaker till kontamination  

Patienten är koloniserad med mikroorganismer som kan utlösa infektioner.

Exogena orsaker till kontamination  
Operationspersonalens hud, mun och händer är en återkommande källa till mikroorganismer som kan utlösa sjukhusinfektioner.