PAUL HARTMANN AS
Sårbehandling > Tips for behandling og pleie

Tips for behandling og pleie

Använd stödstrumpor/kompressionsstrumpor regelbundet  
Att bära stödstrumpor regelbundet förhindrar uppkomsten av bensår och skyddar patienten från smärta. Mjuka microfiberstrumpor med bred kant ger en överlägsen komfort.

Behandling av underliggande sjukdom  
För att ett kroniskt sår skall ha möjlighet att läka, skall den utlösande orsaken till såret tas bort. De vanligaste sjukdomarna som utlöser kroniska sår är störningar av den venösa och arteiella blodcirkulationen och diabetes.

Kompressionsbehandling av venösa sjukdomar  
"Phlebology kan inte existera utan kompressionsbehandling" – (alltså kunskapen om hur man idag kan behandla venösa och arteriella sjukdomar) denna dogm gäller utan begränsningar även för behandling av venösa sår.

Steganpassad användning av hydroaktiva sårförband  
Vid behandling av ett kroniskt sår har steganpassad användning av sårförband visat sig vara framgångsrikt. Vid val av förband måste man ta hänsyn till nekroser, mängd exsudat och även om det finns risk för infektion.